jogforrás

A jogforrás jelenti egyrészt azokat a szerveket, testületeket, amelyek kiadják, megalkotják a jogi rendelkezéseket, akiktől azok erednek (alanyi jogforrás), másrészt jelenti azokat a formákat, amelyekben az alkotott jogi norma megjelenik (tárgyi jogforrás). A jogforrás tehát lehet alanyi vagy tárgyi jogforrás. Az alanyi jogforrások tehát a jogalkotó szerveket és testületeket foglalgák magukba. A tárgyi jogforrások közé tartozik például a törvény, a rendelet, illetve a határozat, vagy éppen a normatív utasítás.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Téglási András: Magyarország belső jogforrási rendszere. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 65., Pokol Béla: Jogi alaptan. Budapest: Rejtjel Kiadó, 2000. 46-47.

Relációk