személyzeti menedzsment

A személyzeti menedzsment az emberierőforrás-gazdálkodás második fejlődési szakaszának tekinthető, amely jellemzően a második világháború után kezdődött és az 1980-as évek közepéig tartott. Ebben az egyre specifikusabbá és komplexebbé váló szakaszban erősödött meg a kiválasztás, a vezetőképzés és a munkatársak fejlesztése. A szakszervezeti tevékenység erősödésével és a jóléti demokráciák nyugat-európai országokban történő kiépítésével összefüggésben kapott egyre nagyobb teret a szociális és jóléti gondoskodás, valamint az ösztönző rendszerek kiteljesedése is. A szocialista országokban politikai, a kapitalista országokban pedig szakmai szempontok alapján különült el a vezetőkkel foglalkozó személyzeti osztályokon és a beosztottak ügyeit intéző munkaügyi osztályokon folyó munka. Számos területen megjelentek a szociálpolitikai osztályok is. Ezek a szervezeti egységek általában egymástól elkülönülten dolgoztak. Ebben az időszakban kezdődött meg a humánszakemberek felsőfokú képzése.

Forrás:

Stréhli-Klotz Georgina: Az emberi erőforrás-gazdálkodás rövid fejlődéstörténete. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2016 (32-33. o.)

Relációk