kompetenciatípusok

A kompetenciatípusok alkotják, foglalják egységbe a stratégiai alapú, integrált emberierőforrás-gazdálkodás által alkalmazott kompetenciát. A személyes tulajdonságokat egyesítő kompetenciát alkotó öt kompetenciatípus tudatossági és megismerhetőségi szintjétől függően – az ismert jéghegy modellt felhasználva – két csoportba osztható. A jéghegy víz feletti részén találhatóak a legtudatosabb, a megfigyelők számára jól látható, ezért viszonylag könnyen beazonosítható kompetenciatípusok, mint az ismeret, a tudás, a jártasságok, a készségek (fizika, szellemi /analitikus, koncepcionális gondolkodás/) és a képességek. A jéghegy víz alatti részét a kevésbé tudatos, nehezebben látható és megfigyelhető kompetenciatípusok alkotják, mint az érintett személy által fontosnak ítélt szociális szerepek vagy értékek, az én-kép, amely arra vonatkozik, hogy a személy milyennek látja/képzeli magát, a fizikai jellemzőkre, a helyzetekre, információkra adott válaszok, a személyiségvonások, valamint a viselkedést befolyásoló, szelektáló, irányító motivációk.

Forrás:

Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (112. o.)

Relációk