munkakörelemzés

A munkafolyamatelemzéshez és a kompetenciaelemzéshez kapcsolható módszert munkakörelemzésnek hívják, amely segítségével feltárható, beazonosítható a vizsgált munkakör létesítésének célja, funkciója, a szervezeti struktúrában elfoglalt helye, a munkavégzés tartalma, feladategyüttese, problémamegoldási, felelősségi és terhelési mutatója, kapcsolatrendszere, továbbá a munkakör sikeres ellátásához szükséges kompetenciák köre és azok elvárt szintje is. A munkakörelemzés – egyebek mellett – alapul szolgál a munkakörtervezéséhez, a munkaköri leírások, a munkaköri profilok (specifikációk) elkészítéséhez, a munkakörcsaládok, továbbá a munkaköri kataszter, a kompetenciaszótár (térkép) kialakításához és a munkakör-értékelés elkészítéséhez. A munkakörelemzéseket új szervezetek, munkakörök kialakítása, szervezetek átalakítása, fejlesztése, bérezési- és besorolási rendszer felállítása, illetve megváltoztatása alkalmával veszik igénybe.

Forrás:

Szakács Gábor: A munkakörelemzés, mint az emberierőforrás-gazdálkodás meghatározó humán funkciója. In.: Szabó Szilvia-Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2016 (74-78. o.)

Relációk