emberierőforrás-gazdálkodás versenyképességi tényezői

A közszolgálat emberierőforrás-gazdálkodása akkor képes megvalósítani a versenyelőnyt biztosító stratégiát, ha a működéséhez szükséges erőforrásokat nem csak megszerzi, hanem ezek egyedi, sokoldalú, és jelentős hozzáadott értéket képviselő integrációját, kombinációját is kialakítja. Ezeket a tényezőket a nehezebben beazonosítható és mérhető lágy (soft) tényezők közé soroljuk, amelyek közül az alábbiakat indokolt figyelembe venni. A közszolgálat, illetve az érintett szervezetek: kultúráját (értékrendjét, hiedelmeit, hagyományait, szokásait, szemléletét, a vezetés uralkodó stílusát, munka-magatartási elvárásait, etikai normáit, az integritás, az esélyegyenlőség, a fenntarthatóság, a környezettudatosság kezelését), a személyi állomány elkötelezettségét, lojalitását, a személyi állományban testet öltő kompetenciakészletet, a bizalom kérdését és állapotát, a szervezeti tanulás helyzetét, a kommunikáció és információáramlás jellemzőit, a működés költséghatékonysági mutatóit.

Forrás:

Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (62-68. o.), valamint Szakács Gábor: A közszolgálati életpálya működtetését biztosító stratégiai alapú, integrált emberierőforrás-gazdálkodás rendszermodellje. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2016 (45. o.)

Relációk