munkakör-értékelés

A munkakörelemzés során összegyűjtött elemzési tényezők felhasználásával elkészülő munkakör-értékelés alatt azt a módszert, illetve eljárást értjük, amely alapján a kérdéses szervezeten belül és a piaci viszonyokkal történő összevetésben is megállapítható a vizsgált munkakör relatív értéke, súlya, fontossági sorrendje az egyéb munkakörökhöz képest. A munkakör-elemzés alapvetően a következő három elemből tevődik össze: az alkalmazott módszerből, a munkakörre vonatkozó információkból és a munkakör relatív súlyának meghatározásából. A világon alkalmazott legelterjedtebbnek számító munkakör-értékelési módszerrel a tudás (szaktudás, vezetői képességek, emberi viszonyok kezelése), a problémamegoldás (kerete, módja), és a felelősség (szabadságfoka, mértéke, a befolyás módja) mértékét határozzák meg.

Forrás:

Poór József-Pláveczky Gábor: Munkakör-értékelés. In.: Norbert F. Elbert-Karoliny Mártonné-Farkas Ferenc-Poór József (szerk.): Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2001. (193-218. o.)

Relációk