reáljövedelem-index

Az életszínvonal mérésének egyik legjelentősebb mutatószáma. Reáljövedelem: a fogyasztási cikkek és szolgáltatások azon mennyisége, amelyet a lakosság a nominál jövedelméért (névleges kereset+béren kívüli lakossági jövedelmek, pénz) az adott árakon vásárolhat. A reáljövedelem változását mutató index számítása: nomináljövedelem index/fogyasztói árindex (infláció) . Az index megmutatja, hogy többet vagy kevesebbet ér-e a fizetés tárgyidőszakban a bázisidőszakhoz képest. Mértékegysége % (bázisidőszak adata=100%).

Tudományterület:

Forrás:

Nyitrai Ferencné: Bevezetés a gazdaságstatisztikába. Budapest, KSH. 1997. [84-85. o.]

Relációk