stratégiai tervezés és rendszerfejlesztés humán folyamata

Ez a humán folyamat közvetlen, vagy közvetett kapcsolatban áll, illetve hatást gyakorol az egyéb humán folyamatokra és humán funkciókra. Kiemelt szerepe van abban, hogy megfelelő körülményeket alakítson ki a szervezeti szintű közös jövőkép kialakításához, a szervezeti stratégia megalkotásához és az ehhez kapcsolódó humánstratégia kimunkálásához, bevezetéséhez, megvalósításához, valamint „életben tartásához”. Ehhez arra van szükség, hogy a vezetők és az emberierőforrás-gazdálkodási területen dolgozók együttesen teremtsenek olyan helyzetet, hogy a stratégiai gondolkodás áthassa a szervezet működésének egészét, a személyi állomány tevékenységét. A humán folyamat keretén belül kell megoldani a komplex rendszerfejlesztést, amely egyrészt a szervezet tudatos, átgondolt, a változásokhoz igazodó szervezetfejlesztésében (struktúra, feladatrendszer, irányítás, kultúraváltás stb.) nyilvánul meg, másrészt a humán folyamatok és humán funkciók indokolt korszerűsítésében ölt testet.

Forrás:

Szakács Gábor: A közszolgálat működését segítő stratégiai alapú, integrált emberierőforrás-gazdálkodás rendszermodellje. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor: Közszolgálati HR-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2015 (53-54. o.), valamint Szakács Gábor: A stratégiai tervezés és rendszerfejlesztés humán folyamatának kapcsolódása az integrált rendszermodell egyéb elemeihez. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2016 (51-53. o.)

Relációk