teljesítményértékelési csapdák

Teljesítményértékelési csapdáknak és hibáknak az értékelő vezetőnek a formális teljesítményértékelés során elkövetett, az észlelési torzításokra visszavezethető téves vagy helytelen következtetéseit, torzításait nevezzük. Ezek a hibák általában akkor lépnek fel, ha az értékelő vezető nincs kellő képen felkészülve erre az igen nehéz és konfliktusveszélyes tevékenységre, és/vagy nem nevezhető igazán együttműködőnek. Ilyen csapdák és hibák lehetnek: az elfogultság, az első benyomás, a sztereotipizálás, az előítéletesség, az értékelő az értékelt személyét és nem annak magatartását, munkáját kritizálja, a túlzott szigor vagy elnézés, az értékelő befolyásolhatósága, az elnéző értékelés, a közepes értékelés, az „én-mércéje”, amikor az értékelő önmagához és nem az elvárt követelményhez szabja értékelését stb. A teljesítményértékelési hibák jelentkezhetnek még a szervezet szintjén (rendszerproblémák, működtetési zavarok) és a kommunikációban, amikor az értékelés eredményét rosszul közvetítik.

Forrás:

Csordás Tamás: Teljesítménymenedzsment, teljesítményértékelés. In.: Matiscsákné Lizák Marianna (szerk.): Emberi erőforrás gazdálkodás. Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2012. (247-249. old)

Relációk