érvénytelenség

A jogviszony keletkezésekor, majd fennállása során is a munkáltató (szolgálatadó) és a közszolgálati tisztviselő között számtalan megállapodás jön létre (pl. kinevezés és annak elfogadása). A megállapodások kölcsönönös nyilatkozatok megtételével és azok elfogadásával születnek. Ezeknek a nyilatkozatoknak, s így a megállapodásoknak érvényesnek, tehát jogi hatás , következmény kiváltására (jogviszony keletkezése, módosítása, megszüntetése) alkalmasnak kell lenniük. A közszolgálati jogviszony alanyai között létrejövő megállapodás (jognyilatkozat) akkor érvénytelen, ha valamilyen hibában szenved, s így jogi hatás kiváltására alkalmatlan. A hibák két csoportba sorolhatók, s ennek egyenes következményeként az érvénytelenségnek is két fajtája van: a semmisség és a megtámadhatóság. Az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyt a munkáltató köteles haladéktalanul, azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy az érvénytelenség okát a felek a közérdek sérelme nélkül rövid időn belül nem hárítják el.

Tudományterület:

Forrás:

Relációk