előmenetel besorolásban

A besorolásban való előmenetel a tágabb értelemben felfogott előmenetel egyik fajtája az illetményben, a címekben és a vezetői megbízásban (kinevezésben, munkakörben) való előmenetel mellett. A közszolgálati tisztviselőket a törvény két előmeneteli táblába sorolja, attól függően, hogy felsőfokú vagy középfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek. Az egyes táblákon besorolási osztályokat találunk (pl. a felsőfokúak tábláján gyakornok, foglamazó, tanácsos, vezető tanácsos, főtanácsos és vezető főtanácsos elnevezéssel). A magasabb besorolásba kerüléshez szükség van a közszolgálati várakozási idő elteltére, legalább megfelelt minősítésre és esetenként a jogszabály vagy a munkáltató által meghatározott feltételek teljesítésére. A törvényben szereplő esetekben (főként a minősítés eredményére tekintettel – az előmenetel gyorsítható illetve lassítható.

Tudományterület:

Forrás:

György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. 4. fejezet (100-114.o.)

Relációk