vezetői munkakör

A vezetői előmenetel az előmenetel egyik formája a besorolásban és a címekben való előmenetel mellett. Hatályos törvényünk vezetői munkakörről beszél, amely – eltérően a vezetői megbízástól – erőteljesen összekapcsolja a közszolgálati tisztviselői jogállást és a vezetői szerepet. Amíg ugyanis a vezetői megbízás megszűnésekor a közszolgálati tisztviselői jogviszony változatlan tartalommal továbbfolytatódhat, a vezetői munkakör megszűnése gyakorta a szolgálati jogviszony megszűnését is eredményezi. A törvény (az állami vezetőkön kívül) három vezetői szintet intézményesít: osztályvezető, főosztályvezető-helyettes és főosztályvezető. Egyes közigazgatási szerveknél más elnevezéseket is használhatnak (pl. irodavezető, szakosztályvezető), ez esetben azokat meg kell feleltetni a törvényi kategóriáknak. A vezetői munkakörbe való kinevezésnek összesen két feltétele van: felsőfokú iskolai végzettség és jogi vagy közigazgatási szakvizsga (utóbbi alól két évre felmentés adható, de a határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik).

Tudományterület:

Forrás:

György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.110-112.o. 2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 129.§

Relációk