közszolgálati jog

A közszolgálati jog a jogrendszer azon elkülönült ága, amely a közszolgálati jogviszonyokat, a közszolgálati alkalmazottak jogállását, vagy másképpen: a közszolgálati pragmatikát kógens (azaz eltérést nem engedő) jogi normák alkalmazásával szabályozza. A közszolgálati jog a közjog-magánjog dichotómiában a közjogi jogág csoportba tartozik, s jellemzője a közjogi szabályozás. A közszolgálati jog, mint önálló jogág virágzott a két világháború közötti fejlett közjogi rendszerben, de a második világháborút követően megszűnt létezni, vagy másként kifejezve: beolvadt az egységes munkajogba. Újraéledése a rendszerváltozást követően az igazgatás-szervező képzésben történt meg.

Tudományterület:

Forrás:

György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.15-16. o.

Relációk