tartós külszolgálat

Tartós külszolgálatnak nevezzük azt a foglalkoztatási jogviszonyt, amelyre Magyarország valamely külképviseletén kerül sor. A tartós külszolgálat legalább három hónap, legfeljebb pedig öt év időtartamú. A kihelyezés feltétele, hogy a tisztviselőnek legyen itthon közszolgálati jogviszonya. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, minden más külképviseletre (diplomáciai, konzuli, kereskedelmi, nemzetközi szervezet melletti képviselet, külföldi magyar intézet) a külpolitikáért felelős miniszter helyezi ki a tisztviselőt. A kihelyezés megszűnését követően a közszolgálati tisztviselőt visszahelyezik eredeti munkáltatójához. A tisztviselőt a tartós külszolgálat alatt megilleti a hazai, Kttv. szerinti illetménye, melyen felül a kint tartózkodás költségeinek fedezésére szolgáló ellátmányra, ellátmánypótlékra és egyéb juttatásokra jogosult. Utóbbiakhoz tartozik – egyebek mellett – az utazási költségeinek megtérítése, a maga és a családja lakhatásának biztosítása, egészségügyi ellátásuk, a gyermekek iskoláztatása.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 54/A-54/C.§ 172/2012. (VII. 26.) Korm. rend. a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről

Relációk