munkáltatói jogkör gyakorlása

Különbséget kell tennünk a munkáltató és a munkáltatói jogkör gyakorlója között. A munkáltató egy közigazgatási szerv (pl. minisztérium, polgármesteri hivatal, megyei kormányhivatal), akit a közszolgálati jogban szolgálatadónak hívhatunk. A munkáltatói jogkör gyakorlója pedig egy vezető munkakört betöltő közszolgálati tisztviselő, aki az alá tartozó tisztviselők közszolgálati jogviszonyával kapcsolatban meghozza a szükséges döntéseket (pl. kinevez, előresorol, illetményt állapít meg, fegyelmi eljárást kezdeményez, felment). A törvény szerint a munkáltatói jogkör gyakorlója a közigazgatási szerv hivatali szervének a vezetője. Tehát nem az első számú vezető, aki többnyire politikus, hanem a hivatali vezető, aki közigazgatási szakember. Így például a minisztériumban a munkáltatói jogkör gyakorlója a közigazgatási államtitkár, az önkormányzati képviselőtestület hivatalában pedig a jegyző (igaz, a legfontosabb kérdésekben, mint pl. a kinevezés, a polgármester egyetértési jogával).

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 37.§ György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.68. o.

Relációk