Magyar Kormánytisztviselői Kar

A Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) a kormánytisztviselők és az állami tisztviselők (tehát a köztisztviselők nem) önkormányzattal rendelkező, közigazgatási szakmai, érdekképviseleti köztestülete. Jogi személyiséggel bír. Kötelező tagsági viszony alapján működik, tehát valamennyi kormánytisztviselő és állami tisztviselő hivatalból a tagjává válik. Országos és területi (megyei, fővárosi) szervezettel rendelkezik. Rendkívül sok faladattal és jogkörrel rendelkezik, melyek közül a legfontosabbak: ellátja a tagságának általános érdekképviseletét, megalkotja a hivatásetikai szabályokat és az etikai eljárás rendszerét, konzultációs joggal közreműködik a közigazgatási vizsgarendszerre és az MKK-ra vonatkozó jogszabályok megalkotásában, véleményezési jogkörrel rendelkezik (pl. a kormányzati szolgálati viszonnyal összefüggő kérdésekben), felterjesztési joga van, díjakat alapíthat, tagjai számára jóléti, szociális szolgáltatásokat nyújt. A törvény részletesen szabályozza szervezetét, működését, tagsági viszonyát, valamint az MKK és az állami szervek kapcsolatát is.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 29-35. §

Relációk