közszolgálati karrierrendszer

A karrier rendszer csak a zárt(abb) rendszerű közszolgálati modellekben értelmezhető, itt azonban a rendszer névadójának is tekinthető. A karrier pozitív megközelítésben a tehetség, a szorgalom, a tudás által megalapozott előmenetelt jelenti. A karrier rendszer tehát egy olyan, törvényben szereplő előmeneteli pályát jelent, amelyben a jogszabályi feltételek teljesítése esetén a közszolgálati tisztviselő alanyi jogot nyer a feljebbjutásra. A karrier rendszer legfontosabb eleme a besorolásban való előmenetel, amelyben a szenioritásnak, az időmúlásnak, mint automatizmusnak is van szerepe. De része lehet a karriernek a címekben és a vezetői megbízásban való előmenetel is. A karrier rendszer – kiegészülve a pályabiztonsággal – a közszolgálati jogviszony talán legvonzóbb eleme. A karrier rendszer elválaszthatatlan jellemzője a politikai semlegesség.

Tudományterület:

Forrás:

György István: Közszolgálati jog,,HVG ORAC 2007. 117.o.

Relációk