joggal való visszaélés

A joggal való visszaélés általános fogalmát a közszolgálati tisztviselőitörvény nem próbálja megfogalmazni. Csupán e törvény alkalmazásának körében állapítja meg, hogy a joggal való visszaélés az a magatartás, amely mások jogos érdekeinek csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, vélemény nyilvánításának elfojtására irányul vagy ehhez vezet (pl. a munkáltatói jogkör gyakorlója azért nem minősíti a tisztviselőt, ami ez előmenetel egyik feltétele, hogy ezzel megakadályozza előbbrejutását). Általánosabban vizsgálva e kérdést, megállapíthatjuk, hogy a joggal való visszaélés gyakorta nagyon nehezen felfedhető magatartás, hiszen a felszínen valamilyen hatályos norma alkalmazása történik. A normát azonban nem a jogalkotói szándéknak megfelelően alkalmazzák, hanem attól eltérő mozgatórugóktól vezérelve. Fontos, hogy a joggal való visszaélés eseteire nyitva áll a jogorvoslati lehetőség, a bíróság előtti jogvita.

Tudományterület:

Forrás:

György István: Közszolgálati jog,,HVG ORAC 2007. 36. o.

Relációk