rendes munkaidő

A rendes munkaidő azt az időtartamot jelöli, amelyet a közszolgálati tisztviselő a kinevezésében, illetve a reá irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint köteles munkával eltölteni, s amely időről a jogviszony alanyai már a kinevezés idején előre tudták, hogy az a munkáltató rendelkezése alá fog esni. A rendes (teljes) munkaidő mértéke napi nyolc és heti negyven óra. A részmunkaidő ennél rövidebb, általában napi négy vagy hat óra (ez esetben természetesen az illetményt is arányosan csökkenteni kell). A teljesítendő munkaidőt a munkáltató munkaidőkeretben is meghatározhatja, amelynek lényege, hogy a ledolgozandó munkaidő mennyiség (pl. napi nyolc óra) egy hosszabb időszakra (pl. négy hónap) kerül meghatározásra. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a munkáltató négy hétre előre meghatározza, hogy mely napon hány órát kell a tisztviselő dolgozzon, illetve mely napon lehet pihenőnapja. A rendes munkaidőn belül a munkarendet (kötött vagy kötetlen, egyenlő vagy egyenlőtlen, osztott) a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 46.§ György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.62. o.

Relációk