ideiglenes foglalkoztatás

A kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatás lényege, hogy a tisztviselő eredeti kinevezését nem módosítják, ennek ellenére a munkaköri leírásában rögzített szokásos munkájához képest más feladatokat (is) el kell látnia, s esetenként a munkakvégzés helye is megváltozik. A kinevezést azért nem módosítják, mert a változtatások ideiglenes jellegűek. Ez azt jelenti, hogy az egyes ideiglenes foglalkoztatási formákban (átirányítás, kirendelés, kiküldetés) történő munkavégzés időtartama külön-külön nem haladhatja meg – eltérő megállapodás hiányában – az évi negyvennégy munkanapot, mindösszesen pedig a száztíz munkanapot. Fontos rendelkezés, mely szerint a kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatás elrendelése a közszolgálati tisztviselőre nézve aránytalan sérelemmel nem járhat. Aránytalan sérelemnek minősülhet a tiszviselő idősebb kora, kíméletet igénylő egészségi állapota vagy beosztása (főosztályvezető munkakörű közszolgálati tisztviselőt lehetőleg ne rendeljenek ki egy másik közigazgatási szervhez rutin hatósági ügyintézési feladatok ellátására).

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 51-53.§

Relációk