közszolgálati alapvizsga

A közigazgatási alapvizsga olyan, a közszolgálati tisztviselői pálya elején leteendő vizsgafajta, amelyet a nemzetközi gyakorlatban alapozó továbbképzésnek is szokás nevezni. A közszolgálati tisztviselői törvény szerint az alapvizsga egyben a pályán maradás feltétele is, mert annak, aki a törvényben rögzített határidőn belül nem teszi le, megszűnik a szolgálati jogviszonya. Mentesül az alapvizsga letételének kötelezettsége alól az, aki jogi, közigazgatási, illetve rendészeti képzési területen felsőfokú, vagy katonai alap- és mesterképzésben végzettséget szerzett, illetve a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program keretében sikeres záróvizsgát tett. Az alapvizsga célja, hogy a közigazgatásban különböző végzettséggel munkát végzők számára biztosítsa azokat az általános ismereteket, amelyek a munkakörük ellátása érdekében nélkülözhetetlenek.

Tudományterület:

Forrás:

György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.118-119.o.

Relációk