végkielégítés

A végkielégítés a közszolgálati tisztviselői jogviszony megszűnésének egyes eseteiben jár, s funkciója a munka (s így az illetmény) elvesztésével járó anyagi hátrányok kompenzációja. Végkielégítés jár: felmentéskor, a közigazgatási szerv jogutód nélküli megszűnésekor, s ha jogviszonyváltás során a közszolgálati tisztviselő jogviszonya nem alakul át közalkalmazotti jogviszonnyá. A végkielégítést a felmentési idő utolsó napján kell kifizetni, s mértéke a közszolgálati tisztviselő szolgálati jogviszonyban eltöltött idejéhez igazodik (egy havitól nyolc havi lehet). Meg kell jegyezni, hogy még felmentés esetén sem mindig jár végkielégítés (gyakornoki idő alatti felmentés, nyugdíjazás miatti, nem megfelelő munkavégzés vagy méltatlanság miatti felmentés, illetve jogviszonyváltáskor). Néhány esetben csak a fele végkielégítés jár (pl. egészségügyi okból mentik fel a tisztviselőt, s ő a felajánlott megfelelő munkakört nem fogadja el). Végül emelt összegű (plusz négy havi) is lehet a végkielégítés, ha tisztviselőt az öregségi nyugdíjra való jogosultság előtt öt éven belül mentik fel.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 69.§ György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.85-88. o.

Relációk