közjogi szabályozás

A közszolgálati jog a közjogi-magánjogi jogág csoportosításban a közjoghoz tartozik, amelyre speciális szabályozási mód jellemző. A közjogias szabályozás az un. közszolgálati pragmatikában ölt testet. A közjogias szabályozás személytelen, nem ad tág teret az egyéniesítésre, előre rögzíti a jogviszony valamennyi lényeges elemét. A feltételeket a jogszabályok alapján a munkáltató állapítja meg, amelyek alakítására a közszolgálati tisztviselőnek nincs komoly befolyása. A közjogias szabályozás tehát valójában alá-fölérendeltségi viszonyokat eredményez. A magánjogi szabályozás (amely pl a munkajog sajátja) ezzel szemben inkább épít a mellérendeltségre. A munkavállalónak nagyobb lehetősége van arra, hogy alakítsa jogviszonyának tartalmát. Így tehát a szabályozás lényeges eleme a megállapodás. A két szabályozás eltérőségét kiválóan szemlélteti a jogviszony keletkezése: míg a közszolgálati tisztviselői jogviszony kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre, addig a munkajogviszony munkaszerződéssel (megállapodással) keletkezik.

Tudományterület:

Forrás:

György-Hazafi-Horváth-Juhász-Kis-Linder: Közszolgálati életpályák, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 25-27. o.

Relációk