felmentési védelem

A közszolgálati jogviszony felmentéssel való megszüntetése rendkívül nehéz helyzetbe hozhatja a közszolgálati tisztviselőt. A jogalkotó ezért a rendkívüli élethelyzetben lévő közszolgálati tisztviselők esetében felmentési védelmet nyújt. Ennek két esetcsoportja van. Az egyik csoportban a törvény egyenesen megtiltja a felmentést. Ide tartozik a várandósság, a szülési szabadság, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság ideje, a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség, a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, a nő emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének időtartama, valamint a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság időtartama. A másik csoportba tartozó esetekben ugyan felmenthető a közszolgálati tisztviselő, de a felmentési idő csak egy későbbi időpontban kezdődhet. Így a betegség miatti keresőképtelenség esetében a felmentési idő a keresőképtelenség időtartamát követően, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év múltán kezdődhet.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 70-71.§

Relációk