diszfunkció

A funkcionalista elméletek szerint a társadalmi élet olyan vonása, olyan jelenség, amely nem illeszkedik az adott társadalmi rendszer keretei közé vagy e rendszeren belül feszültségeket kelt, gyakran akadályozza a fő, vagy manifeszt funkció ellátását. Előfordul hogy egy-egy társadalmi jelenségnek előre nem látható módon jelennek meg a hátrányos hatásai. Tipikus társadalmi diszfunkciók lehetnek a deviáns magatartások. Fontos egy jelenség, norma, hiedelem manifeszt funkció lehet a társadalom egyik osztálya és diszfunkcionális a másik osztálya számára.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 37. o.

Relációk