igazságosság

Az igazságosság egy olyan erkölcsi kategória, amelyet gyakran elvárásként fogalmaznak meg az állami intézményrendszer, különösen a bíróságok és az igazságszolgáltatás működésével kapcsolatban. Az igazságosság fogalmi változatai közül érdemes annak disztributív (elosztási) és korrektív (kiigazító) formái között különbséget tenni. A disztributív igazságosság a társadalmi javak ‘makroszintű’ elosztásával foglalkozik. Azt vizsgálja, hogy hogyan kell a rendelkezésre álló javakat ‘igazságosan’ elosztani a társadalom tagjai között és mennyiben igazolható az állam redisztributív tevékenysége. Egyesek az érdemek szerinti elosztást tartják igazságosnak, mások az egyenlőséget (egalitáriusok) illetve a javak társadalmi hasznosulását (utilitaristák) tartják szem előtt az elosztási szabály meghatározásakor. A disztributív igazságosság kérdése, elsősorban John Rawls hatására, a XX. századi politikai filozófia egyik meghatározó kérdésévé vált.

Tudományterület:

Forrás:

Szigeti Péter - Takács Péter: A jogállamiság jogelmélete (Budapest: Napvilág Kiadó, 1998) 259-285. John Rawls: Az igazságosság elmélete (Budapest: Osiris, 1997)

Relációk