reálunió

A reálunió a perszonálunióhoz képest szorosabb államkapcsolatot jelent, mert az egymással szövetséges államok a közös uralkodó személye mellett közös állami szervekkel is rendelkeznek. A közös szervek közös ügyek vitelére hivatottak (pl. külügy, hadügy, pénzügy). Georg Jellinek szerint további különbség reálunió és perszonálunió között, hogy az előbbi esetében a közös uralkodó személye nem a trónöröklési rend ‘véletlen’ eredménye, hanem ‘jogilag akart’ szerződés eredményeképp jön létre. Reáluniót alkotott például Ausztria és Magyarország az 1867-es kiegyezést követően.

Tudományterület:

Forrás:

Roman Herzog: Államkapcsolatok, in: Takács Péter (szerk.): Államtan - Írások a XX. századi általános államtudomány köréből (Budapest: Szent István Társulat, 2003) 847-867. Dezső Márta - Fürész Klára - Kukorelli István - Papp Imre - Sári János - Somody Bernadette - Szegvári Péter - Takács Imre: Alkotmánytan I. (Budapest: Osiris, 2007)

Relációk