Emberi Jogok Európai Bírósága

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) az Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE) által felállított bírósági szerv, amely az Egyezményben foglalt jogok érvényesülését hivatott elősegíteni. Az EJEB eljárása legtöbb esetben egyéni panasz alapján indul, sikeres panasz esetén a Bíróság megállapítja az egyezményben foglalt alapjog(ok) megsértését és kártérítésre kötelezi a tagállamot. Fontos követelmény, hogy az egyén csak akkor fordulhat az EJEB-hez, ha a saját állama által biztosított összes rendes jogorvoslati lehetőséget kimerítette. A bíróság szerkezetét és eljárását az EJEE 11. kiegészítő jegyzőkönyve (1998) jelentősen átalakította: minden tagállam egy-egy bírát delegál kilenc éves időszakra a testületbe, a bíróság eljárása két részből, egy elfogadhatósági és egy érdemi szakaszból áll. A bíróság székhelye Strasbourgban található.

Tudományterület:

Forrás:

Halmai Gábor - Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok (Budapest: Osiris, 2003) 156-164. Bayer Judit - Kállai Gábor: Az emberi jogok alapjai (Budapest: L'Harmattan - Zsgmond Király Főiskola, 2010) 165-174.

Relációk