joghézag

Szűkebb értelemben vett joghézagról akkor beszélünk, ha egy ügy eldöntéséhez nem áll rendelkezésre jogi norma. Tágabb értelemben a joghézag kifejezés minden olyan esetben használatos, amikor nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy milyen szabályt kell alkalmazni, vagy mert a jogszabály nyelvi megfogalmazása bizonytalan (ún. indetermencia-hézag), vagy mert tartalma másik jogi ill. erkölcsi normával ellentétes (ún. inkonzisztencia ill. axiológiai joghézag). A jogi pozitivizmus egyes képviselői tagadják a joghézagok létét: ha egy adott esetre nincs szabály, akkor a jogalkotó nem is kívánta szabályozni az adott szituációt, vagyis a joghézag csak a szabályozás szükségességére vonatkozó szubjektív érzetünk eredménye. Mások szükségszerűnek tekintik a joghézagokat, amelyek megszüntetése jogalkotás vagy jogalkalmazói tevékenység (pl. analogikus jogalkalmazás, kiterjesztő jogértelmezés, jogelvekre hivatkozás) révén történhet.

Tudományterület:

Forrás:

Szabó Miklós: Bevezetés a jog- és államtudományokba (Miskolc: Bíbor Kiadó, 2006) 131-134.

Relációk