képzés

Képzés alatt a törvény a továbbképzésnek nem minősülő alap- vagy mesterképzést, doktori képzést, illetve szakirányú továbbképzést érti. A képzések során lehet megszerezni azokat a közigazgatásban fontos ismereteket, amelyek – képesítési előírásokként – a közszolgálati tisztviselői jogviszony létrejöttét eredményezhetik, illetve a pályán való előmenetelt szolgálhatják (másik besorolási táblára vagy magasabb besorolási fokozatba kerülés). Amennyiben a közszolgálati tisztviselő saját elhatározásából akar képzésben részt venni, s az érinti a munkaidejét, köteles engedélyt kérni a munkáltatói jogkör gyakorlójától. Ha megkapja az engedélyt, mentesül a tanulmányok folytatásához és a vizsgakötelezettségekhez szükséges időre a munkavégzési kötelezettség alól, de illetményét megkapja. Ugyanakkor – tanulmányi szerződés vagy közszolgálati szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – köteles ledolgozni a mentesítés időtartamát.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 81.§ György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.121. o.

Relációk