kereskedelmi szerződés

A kereskedelmi szerződések a gazdasági élet résztvevői, szereplői között létrejövő olyan viszonytípus, mely a gazdasági fejlődés, a forgalmi élet gyors változásai miatt állandóan véltozik, bővül. A Polgári Törvénykönyvön belül az egyes szerződések nem különülnek el, aszerint, hogy a gazdaság vagy a magánszféra használja őket, ugyanakkor találunk olyan szabályokat, amelyek az egyes szerződéstípusokon belül is csak kereskedelmi szereplőkre, vállalkozások egymás közötti viszonyában alkalmazandóak.

Tudományterület:

Forrás:

Barta-Fazekas-Harsányi-Kovács-Miskolczi-Ujváriné: Kereskedelmi szerződések; Novotni Kiadó; Miskolc; 2009. [12-14.o.]

Relációk