semmisség

A semmisség úgynevezett feltétel nélküli érvénytelenség (tehát az érvénytelenség egyik esete), ami azt jelenti, hogy a semmisségre az érdekeltek határidő nélkül hivatkozhatnak, a megállapodás semmisségét a bíróság hivatalból észleli. A semmisség megállapításához tehát elvileg semmilyen eljárásra nincs szükség, a megállapodásra (jognyilatkozatra) úgy kell tekinteni, mintha létre sem jött volna. A gyakorlatban természetesen a semmisség megállapítását is a bíróságtól kell kérni. A megállapodás akkor semmis, ha jogszabályba vagy a jó erkölcsbe ütközik vagy a jogszabály megkerülésével jött létre. Végül a törvény szerint a színlelt megállapodás is semmis, ha pedig más megállapodást leplez, azt a leplezett megállapodás alapján kell megítélni.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 23. § György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.40-41. o.

Relációk