próbaidő

A próbaidő a közszolgálati tisztviselői jogviszony keletkezését követő három – hat hónapos időtartam, amelynek funkciója annak megállapítása, hogy a szolgálati jogviszony mindkét alanya kívánja-e a hosszútávú együttműködést. Ekkor derülhet ki, hogy a tisztviselő valóban a közigazgatásban, s a választott szervnél akar-e élethivatásként munkát végezni, a szolgálatadó pedig megfelelő munkaerőnek tekinti-e a tisztviselőt. Ezért teljesen érthető az a szabály, mely szerint a próbaidő alatt (amely egyébként nem hosszabbítható meg) bármelyik fél, bármikor, azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntetheti a jogviszonyt. Az is természetes, hogy ilyenkor a tisztviselőnek sem felmentési idő, sem végkielégítés nem jár, a feleknek csupán el kell számolni egymással.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 89-92.§ György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.130-133. o.

Relációk