összeférhetetlenség (gazdasági)

A köz szolgálatának elsődlegessége megköveteli a közszolgálati tisztviselőtől, hogy teljes munkaerejét ennek szentelje. Erre tekintettel a törvény erőteljesen korlátozza a tisztviselő egyéb gazdasági tevékenységét. A gazdasági összeférhetetlenségnek két fő ága van. Az egyik a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok (pl. munkaviszony, egyéb közszolgálati viszony) létesítésének korlátozása. A szabály az, hogy az un. gyakorolható tevékenységeken kívül minden egyéb jogviszony létesítéséhez a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélye szükséges. A gyakorolható tevékenységek (pl. művészeti, oktatói, tudományos) esetében általában nem kell engedély. A másik ág a gazdasági társaságokban való szerepvállalás: a közszolgálati tisztviselők nem lehetnek gazdasági társaságokban vezető tisztségviselők vagy felügyeleti bizottsági tagok. Kivéve, ha a munkáltatójuk megbízásából töltik be valamelyik pozíciót (mert a társaság pl. állami vagy önkormányzati többségi tulajdonban van).

Tudományterület:

Forrás:

György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. 95-97. o.

Relációk