elévülés

Valamely igény, jogosultság elévülése azt jelenti, hogy bizonyos időtartam eltelte után az igényt már nem nem lehet érvényesíteni. Fontos azonban megjegyezni, hogy az elévült igény nem lesz egyben jogellenes is, tehát maga a jog nem évül el. Ebből következően, ha bármelyik fél az elévülési idő után teljesít, azt az elévülésre hivatkozva nem követelheti jogszerűen vissza. Ugyanakkor az igény elévülését hivatalból kell figyelembe venni, tehát a bíróság akkor is megállapítja az igény elévülését, ha arra az ellenérdekű fél nem hivatkozott. A közszolglati jogban (hasonlóan a munkajoghoz) az általános elévülési idő három év. Az elévülés nyugszik, ha a jogosult menthető okból nem tudja az igényét érvényesíteni (pl. beteg). Ha az akadály elhárul, a jogosultnak még hat hónapja marad az igény érvényesítésére, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból hat hónapnál kevesebb van hátra. Végül az elévülési idő meg is szakítható valamely jognyilatkozattal (pl. az igény bejelentésével, vagy a bírósági kereset benyújtásával).

Tudományterület:

Forrás:

György István: Közszolgálati jog, HVG ORAC 2007. 36-37. o., 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 192.§

Relációk