teljesítményértékelés

A teljesítményértékelés – eredeti értelmében – azt vizsgálja, hogy a közszolgálati tisztviselő egy adott évben miként tesz eleget a számára megszabott teljesítménykövetelményeknek. Így a minősítés alapjául is szolgál. Hatályos jogszabályaink azonban nem tesznek érdemi különbséget teljesítményértékelés és minősítés között, két teljesítményértékelés eredménye teszi ki a minősítést. A teljesítményértékelést a munkáltatói jogkör gyakorlója végzi, a jogkör átruházható. A tisztviselő teljesítményét évente kétszer kell értékelni. A teljesítményértékelésnek vannak kötelező és ajánlott elemei. Kötelező a munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények, valamint a kompetencia alapú munkamagatartás értékelése. Ajánlott elemek a stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények, az egyéni fejlesztési célok, a többletfeladatok és a kompetenciák értékelése. A tisztviselő teljesítményét 0-100%-ig terjedő, öt teljesítményfokozatra bontott mérőskálán kell mérni, illetve értékelni, amelyek igazi jelentőségre a minősítés során tesznek szert. A teljesítményértékelés alapján jutalom fizethető.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 130.§ 10/2013. (I.21.) Korm. rend. a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.122-125. o.

Relációk