illetménykiegészítés

Az illetménykiegészítés funkciója annak biztosítása, hogy az egyes közigazgatási szerveknél foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők eltérő nagyságú illetményben részesülhessenek, a hierarchikus rendben magasabb szintű közigazgatási szerveknél magasabbak legyenek az illetmények. Erre tekintettel a törvény csoportokba sorolja a közigazgatási szerveket, s a legmagasabb illetménykiegészítést a minisztériumokban és egyes kiemelt központi államigazgatási szerveknél (pl. kormányhivatalok) biztosítja, míg a legkisebb illetménykiegészítést a járási és kerületi szintű államigazgatási szervekhez rendeli. A illetménykiegészítést a törvény az alapilletmény százalékában állapítja meg, s a felsőfokú végzettségű tisztviselők százalékai az előbbi csoportosításhoz igazodóan magasabbak a középfokú végzettségűekénél (50-10%). Sajátos helyzetben vannak az önkormányzatok, mert míg az államigazgatási szerveknél az illetménykiegészítés alanyi jogon jár, addig náluk a képviselő-testületnek rendeletet kell alkotni az illetménykiegészítés biztosításáról. A mértéket itt is a törvény állapítja meg az önkormányzatok szintjére tekintettel (felsőfokú végzettségűeknél 40-20 %).

Tudományterület:

Forrás:

György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.164-165.o.

Relációk