felek közös megegyezése szolgálati viszony megszüntetésekor

A közszolgálati jogviszonyt a munkáltatói jogkör gyakorlója és a közszolgálati tisztviselő bármikor megszüntetheti közös megegyezéssel. A törvény a közös megegyezésről többet nem mond, így azt bármelyik fél kezdeményezheti és tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg. A közös megegyezésben mindenképp rögzíteni kell a jogviszony megszüntetésének időpontját (ami lehet akár azonnali hatályú is), továbbá azt, hogy melyik fél milyen kötelezettséggel tartozik a másik felé, s hogy a közszolgálati tisztviselőt a munkában töltött utolsó napon mekkora pénzösszeg illeti meg. Tehát a feleknek el kell számolni egymással. Végül a későbbi jogvita elkerülése érdekében célszerű rögzíteni, hogy a feleknek az elszámolást követően egymással szemben további követelésük nem áll fent.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 60.§ (2) a) pont

Relációk