pihenőidő

A pihenőidők célja, hogy olyan hosszabb-rövidebb időszakokat biztosítsanak a közszolgálati tisztviselők számára, amelyek alatt kipihenhetik a munkavégzés fáradalmait, visszanyerhetik munkavégzési képességüket és regenerálódhatnak. Ide tartozik a munkaközi szünet, amely lehetőséget ad a legalapvetőbb emberi szükségletek (pl. étkezés, tisztálkodás) kielégítésére. Időtartama alapesetben (legalább hat óra munkavégzéskor) harminc perc, minden további három óra után húsz perc. A napi pihenőidő két munkanap közötti legalább tizenegy óra időtartam. A heti pihenőnap két egymást követő nap, amelyek közül az egyiknek – az általános szabály szerint – vasárnapra kell esni. A munkaszüneti napok elsődlegesen a nemzeti, illetve a kereszténységhez kötődő vallási ünnepek megtartását teszik lehetővé. Ezek: január 1., március 15., húsvét péntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25-26. Végül a pihenőidőhöz soroljuk a szabadságot .

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 93-95.§ György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.137-140. o.

Relációk