közigazgatási jogkörben okozott kár

A közigazgatási jogkörben harmadik személynek okozott kárért való felelősség feltétele, hogy a kárt közhatalom gyakorlásával vagy annak elmulasztásával okozza a közszolgálati tisztviselő. Tehát önmagában a közszolgálati tisztviselői minőség nem alapozza meg ezt a felelősségre vonási alakzatot. A kárt főként ügyfélnek okozhatja a tisztviselő, mégpedig valamely jogellenes határozatával, vagy a határozat jogellenes elmulasztásával vagy tényleges, fizikai cselekménnyel (pl. helyszíni szemlén értékes tárgy leverésével). E felelősség feltétele, hogy a kár rendes jogorvoslattal (fellebbezés) vagy a bírósági felülvizsgálat során nem volt elhárítható. A konstrukció lényege, hogy a közszolgálati tisztviselő károkozása esetén a közigazgatási szervnek kell helytállni, s megtéríteni a harmadik személy kárát. Ezt követően a közigazgatási szerv természetesen a tisztviselő felé fordulhat, aki a vétkességére tekintettel kötelezhető a – most már a munkáltatónak okozott – kár megtérítésére.

Tudományterület:

Forrás:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:548. §

Relációk