közszolgálati pragmatika

A közszolgálati pragmatika a két világháború közötti időszakban kiteljesedett közszolgálat jellemző kifejezése. Valamely munkát végző réteg – esetünkben a közszolgálati tisztviselők – jogállásának (jogviszonyának) valamennyi elemét koherensen, azaz egységesen, azonos elvek mentén, egymásra tekintettel rendező – egy vagy több jogszabályból (törvényből) álló – joganyagot értjük pragmatika alatt. Ennek megfelelően tehát a közszolgálati pragmatikában – egyebek mellett – a kiválasztástól kezdve az előmenetelei és illetményrendszeren át a jogviszony megszűnéséig kirajzolódik a tisztviselők életpályája. Mindebből az is kitűnik, hogy közszolgálati pragmatikáról alapvetően az u. zárt rendszerű közszolgálati modellekben beszélhetünk.

Tudományterület:

Forrás:

György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.16. o.

Relációk