monizmus (alkotmányjog)

A nemzetközi jog és a belső jog viszonya kapcsán két fő elméletcsoport került kialakításra, méghozzá a monista és a dualista elméletek, melyek közül a monista elméletek szerint a két jogrend (a nemzetközi jog és a belső jog) egy jogrendszert képez, így a nemzetközi jogi normákat nem szükséges belső jogforrással beemelni, átültetni a belső jogba, mivel azok automatikusan a belső jog részét képezik (adopció, inkorporáció, vagy generális transzformáció). Ezen irányzat képviselői közé tartozott Hans Kelsen is. A monista felfogás követői közé tartozik ma többek között Magyarország, Franciaország, Olaszország és Németország. Az Alaptörvény kimondja többek között azt, hogy Magyarország biztosítja a nemzetközi és a belső jog összhangját, elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, ugyanakkor a nemzetközi jog egyéb forrásai csak kihirdetés útján válnak a belső jog részévé.

Tudományterület:

Forrás:

Jakab András: A jogforrási rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 160-163., Tóth Norbert: A nemzetközi jog és a magyar jog viszonya. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. 103-113.

Relációk