Alkotmánybíróság

Az Alaptörvény alapján Magyarországon az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve az Alktománybíróság. Az Alkotmánybíróságra vonatkozó legalapvetőbb szabályokat az Alaptörvényben találhatjuk, működéséről sarkalatos törvény szól, s a működése, valamint eljárásrendje részletszabályait maga az Alkotmánybíróság szabályozza Ügyrendjében. Az Alkotmánybíróság testületi szerv, amely 15 tagból áll. Az Alkotmánybíróság eljárásai az előzetes normakontroll, az utólagos normakontroll (ami lehet absztrakt vagy konkrét), valamint az alkotmányjogipanasz-eljárás.

Tudományterület:

Forrás:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 24. cikk, Téglási András: Az Alkotmánybíróság. In Patyi András - Téglási András (szerk): Államtan és a magyar állam szervezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 117-126.

Relációk