információs önrendelkezési jog

Információs önrendelkezési jog alatt azt értjük, hogy az egyénnek joga van arra, hogy személyes adatainak kiszolgáltatásáról és felhasználásáról saját maga döntsön. Először 1983-ban jelent meg, a Német Szövetségi Alkotmánybíróság népszámlálási döntésében. A magyar Alkotmánybíróság pedig 1991-ben, a személyi számmal kapcsolatos határozatában bontotta ki részletesen a tartalmát. E jog alapján az egyénnek nem csupán jogában áll rendelkezni saját adatairól, hanem főszabály szerint a már kiadott adatok továbbításához is hozzájárulása szükséges, amelyet visszavonhat.

Tudományterület:

Forrás:

Balogh-Békesi Nóra - Balogh Zsolt: Alapvető személyi jogok és szabadságok. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2013. 198.

Relációk