tisztességes eljáráshoz való jog

A tisztességes eljáráshoz való jog az eljárási jogok közé tartozik, részét képezi az ügyek ésszerű időn belül történő elbírálásához való jog is. E jog érvényesülésének követelménye elsősorban a bíróságokra ró kötelezettséget. A tisztességes eljáráshoz való jog ugyanakkor bírósági és hatósági eljárásokra egyaránt vonatkozik, tehát mindkét eljárási típus esetében érvényesülnie kell. A tisztességes eljáráshoz való jog abszolút érvényű, korlátozhatatlan.

Tudományterület:

Forrás:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) XXIV. cikk (1) és XXVIII. cikk (1), Csink Lóránt - Marosi Ildikó: Eljárási jogok. In Balogh Zsolt - Schanda Balázs (szerk.): Alkotmányjog - Alapjogok. Második, átdolgozott kiadás. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara, Budapest, 2014. 273-274.

Relációk