államcél

Az államcélok olyan, az alkotmányokban szereplő, az állam számára irányt mutató célkitűzések, amelyekből alanyi jogi jogosultság nem következik, és amelyek alapján a törvényhozás sem kötelezhető semmiféle alanyi jogi jogosultságot biztosító törvény meghozatalára. Az államcélokhoz közjogi felelősség nem kapcsolódik, csupán politikai, és nem kikényszeríthetőek. A hatályos magyar jogban államcélnak minősül például a piacgazdaság követelménye.

Tudományterület:

Forrás:

Balogh Zsolt - Schanda Balázs: Alapjogok - Általános rész. In Balogh Zsolt - Schanda Balázs (szerk.): Alkotmányjog - Alapjogok. Második, átdolgozott kiadás. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara, Budapest, 2014. 26.

Relációk