köztestület

A köztestületek az önkormányzatok egyik típusát jelölik, amelyek nem területi, hanem funkcionális alapon szerveződnek. A köztestületek is többfélék lehetnek. Közös tulajdonságuk, hogy mindegyikük a jogi szabályozás által közérdekűnek minősített tevékenységet végez, és ezért az állam sajátos közjogi státuszt adott nekik. Ennek oka pedig az, hogy léteznek olyan közfeladatok, amelyek hatékonyabban megoldhatók önkormányzati formában. A köztestületek létrehozása, közfeladataik és jogosítványaik kizárólag törvényi formában történhet. A kamarák olyan gazdasági, illetve szakmai jellegű köztestületek, amelyekben bizonyos szakmák gyakorlásához kötelező tagnak lenni ( ilyen pl. az ügyvédi és orvosi hivatás). Köztestület többek között a Magyar Tudományos Akadémia is.

Tudományterület:

Forrás:

Kiss Barnabás: A helyi önkormányzati rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 428-429.

Relációk