választási bizottság

A választási bizottságok a választópolgárok olyan szervei, amelyek függetlenek, kizárólagosan a törvénynek alárendeltek, és amelyek legfőbb feladatának a választások tisztasága és törvényessége biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, továbbá szükség esetén a választás törvényes rendje helyreállítása tekinthető. Magyarországon a választási szervek két típusa található meg, méghozzá a választási bizottságok és a választási irodák. A választási bizottságok a Nemzeti Választási Bizottság, a területi, az országgyűlési egyéni választókerületi és a helyi választási bizottság, továbbá a szavazatszámláló bizottság.

Tudományterület:

Forrás:

Tóth Károly: A választójog. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 226-228.

Relációk