választókerület

A választókerületek a képviseleti szervek létrehozatalához szükséges területi beosztások egyik egységét képezik, a szavazókörök mellett. Az adott területen lakóhellyel rendelkező választópolgárok választókerületenként kerülnek nyilvántartásba vételre (a választói névjegyzékbe). A választókerületeken belül működnek bizonyos szervek (választókerületi bizottságok), és a választókerületek jelentik a választásokhoz kapcsolódó jogorvoslati kérelmek elbírálásában való illetékesség alapját. Magyarországon jelenleg 106 egyéni választókerület található. 2014 előtt 176 egyéni és 152 területi választókerületre oszlott Magyarország területe. A választókerületek kialakítása elvei az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényben meghatározottak, a választókerületek határait törvényi szinten kell meghatározni, és körülbelül hasonló számú választópolgárnak kell lakóhellyel rendelkeznie bennük.

Tudományterület:

Forrás:

Tóth Károly: A választójog. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 212-213.

Relációk