demokratikus legitimáció

A demokratikus legitimáció követelménye a népszuverenitás elvéből következik, és azt jelenti, hogy – közvetve vagy közvetetten – végső soron minden közhatalmi aktust vissza kell tudni vezetni a választópolgárok felhatalmazására. Ez nem jelenti azt, hogy minden közhatalmi aktust csak a nép által választott szervek tehetnének meg, hanem azt jelenti, hogy végső soron vissza kell tudni vezetni a felhatalmazást a választópolgárok közösségére. Így megfelel a demokratikus legitimáció elvének a választott testületek által választott (pl. köztársasági elnök), illetve kinevezett (pl. helyi önkormányzat jegyzője) személyek, illetve szervek közhatalmi jogosítványokkal való felruházása.

Tudományterület:

Forrás:

Schanda Balázs: Az államalkotó tényezők. In: Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 104.

Relációk